Wednesday, September 10, 2014

Dita “D” po afrohet!



ShkruanNehat Hyseni

Dita "D" për Kosovën po afrohet gjithë janë  etheduke pritur me ankth se si do  zhvillohet ditën e premte, 12 shtatorMbledhja konstituive e Kuvendit Kosovës?A do  ket përsëritje  skenarit  mbledhjes 17 korrikut 2014, kur u bllokua puna e Kuvendit Kosovës nga kryesuesja Flora Brovina?
Prajanë shumë pyetje  aktualisht e mundojnë opinioninkosovarë lidhur me ecurinë e mundëshme  vazhdimit mbledhjes konstituive  17 korrikut 12 shtator 2014.

Shikuar nga këndvështrimi i brendshëm i ynindoshtaedhe mund  gjejmë "arsyetimpër (vet) bllokimin epunës  Kuvendit  Kosovës, duke angazhuar ekspertëtanë partiak cilët na e sqarojnë Kushtetutën e Kosovës,si puna e Arsim Bajramit dhe shokëve  tij, se kinseKushtetuta parasheh vetëm  drejtën e PDK- jo vetëmpër ta propozuarpor edhe për ta zgjedhur kryetarin eKuvendit  Kosovës nga radhët e saj?!
 Prakjo këmbëngulje e PDK- te ne kuptohet si "mendimi ekspertëve", ku edhe Kushtetuesja edhe Presidentjabëjnë "amin", meqë i përkasin proviniensës  njejtëpolitike dhe  njejtit grup  interesit me këtë grupimpolitik.
Andajedhe blllokada e funksionimit  shtetit na duket sevjen nga Kushtetuta, e jo nga Kushtetuesja dhePresidenca kanë obligim  jenë "rojtarë", e joshkelësit ordinerë  saj!
 Ata i mbyllin sytë para një presedani ku  asnjë shtetnormal nuk lejohet  kreu i ekzekutivit  jetë edhedeputetsiç është aktualisht rasti i kryeministrit  ikjeHashim Thaçit.
 Dhe këtë akt  papresedan askush "nuk e vëren", asKushtetuesja e as Presidentjapor as "ekspertëtjuridik PDK-?!
Edhepse kjo ka  bëjë me rregullat elementare dhe meparimet bazë  demokracisë parlamentare kudo  botëndemokratike.
Kështubota e qytetëruar ka filluar  na shikoj si "popullanalfabet i demokracisë",  nuk i din (respektonrregullatdhe parimet  elementare  demokracisëbashkëkohore.
Madjekëtë "gjellë pashije mundohen  na "shesin" pafije turpi dhe ndjenje elementare atdhedashuriesepse nukguxon   (vet) bllokohet shtetipër  cilin vuajtën e usakrifikuan gjenerata  tëra me shekuj.
Ndërkaqsi janë duke na shikuar miqtë tanëndërkombëtarë  këtë lojë  rrezikëshme  (vet)bllokimit?
Thënë   butiata neve nuk na kuptojnë fare!
 Sepsedisa mendojnë se, meqë jemi shteti  i ri Europëndoshta nuk kemi përvojë dhe dituri mjaftueshme për t'i kuptuar madje edhe gjërat elementare  funksionimit  shtetit  demokraci?
Ata na shikojnë me keqardhje si "analfabetëdhe  "paditur", meqë nga padituria jemi duke ia "lidhur lakun  fyt"vetvetesmeqëpër dallim nga  gjitha kyshtetutat evendeve demokratike europiane e botërore, ne qenkemi"ngatërruarnga Kushtetuta  po parashihka vetëm drejtën e një partie për ta propozuar kryetarin eparlamentit dhe pikë!
Kurse gjitha kushtetutat e vendeve tjera parashohin se drejtën e propozimit  kryetarit  kuvendit dhemandatarit për formimin e qeverisë e ka partia fituese eshumicës relative, dhe poqese ajo nuk mund ta formojshumicën absolute,  siç ishte pshrasti i fundit PartisëSocial Demokrate  Suediatëherë kjo e drejtë iu dhapartisë  dytë.
Dhe kështu është gjithëkund  botën demokratike!
Porsi duket kjo nuk lejohet (nga PDK)   ndodhë edhetek ne  Kosovë?!
Tanishtrohet pyetja se si duhet vepruar Koalucioni LDK-VV-AAK-Nisma  vazhdimin e mbledhjes konstituive Kuvendit  Kosovës 12 shtator 2014?
Mendoj se duhet vepruar ashtu si do veprohej  çdoshtet demokratikku pas propozimit  kandidatit  PDK- për kryetar Kuvendipoqese nuk e merr shumicënminimale prej 61 deputetëveatëherë duhet dhënëpropozimin e dytë
Porçka do bëhet poqese kryesuesja e mbledhjes,deputetja e PDK-zonja Brovina këtë e bllokon?
Muameqë kam qenë punëtor i Kuvendit  Kosovës periudhën 1984-1990,  kujtohet rasti kur serbët ebllokonin mikrofonin e Kuvendit me frikën se delegatët eatëhershëm shqiptarë do e shpallnin Kosovën Republikë!
Shpresoj se nuk do  vihen  situatë  tillëkomprometuese deputetët e tanishëm  Kuvendit Kosovës dhe se gjithçka do  shkojë mirëashtu siveprohet   tilla raste  vendet demokratike, duke iaruajtur autoritetin vetes dhe duke zhbllokuar formimin einstitucioneve demokratike dhe qeverisë  re.
Tek e funditKosova është projekt i sponzoruar nga miqtëtanë strategjik ndërkombëtarënga SHBA dhe BE, medemokraci  zhvilluar dhe ne nuk mundemi  veprojmëndryshe nga ata  raste  tilla.
Andaj, pres  ky fakt  respektohet nga  gjithëdeputetët  Kuvendit  Kosovës, pa marrë parasyshpërkatësinë e tyre partiake, duke ia hapur kështu vetesrrugën dhe perspektivën tonë euroatlantike.

No comments:

Post a Comment