Thursday, September 25, 2014

Kosova në pritje të “zarfit”?


ShkruanNehat Hyseni


Ngërçi politik aktual është shkaktuar për shkak pretendimit  PDK- se është parti fituese e zgjedhjeve jashtëzakonëshme parlamentare  8 qershorit 2014,meqë koalicioni parazgjedhor i saj me disa parti, ka arritur t'i fitoj gjithsej 37 deputetëdmthreth 30%, ose  pakse 1/3 e 120 deputetëve  Kuvendit  Kosovës.
Si parti e parë, PDK- i takon e drejta  e para propozoj kryetarin dhe nënkryetarët e Kuvendit  Kosovësdhe  nominohet si mandatare për formimin e Qeverisë re.
Mirëpopasi  asnjëra parti politike shqiptare nuk pranoi bashkëqeverisë me PDK-ato formuan Koalicioninpaszgjedhor "anti PDK". Kështukjo parti nuk mundi krijoj mazhorancë qeverisësemeqë nuk arriti kurrësesi t'isiguroj 61 deputetësi minimum i domosdoshëm për tafituar pushtetin.
Porsherri i PDK-si hakmarrje ndaj partive tjerashqiptare filloi ta ngrisë kryet, duke vënë  lojë fillimishtPresidenten, e cila kërkoi "sqarimnga GjykataKushtetuese e Kosovës lidhur me atë se cila është partiafituese e zgjedhjeve  8 qershorit dhe rrjedhimishtcilësparti apo grupim politik i takon e drejta për ta propozuar kryeparlamentarin dhe nominimi për mandatar  formimit  Qeverisë  re.
Ky ishte gabim i madh i Presidentesmeqë ajo me këtë gjest u rrjeshtua publikisht kundër Koalicionit paszgjedhor LANV dhe  favor  PDK-meqë dihej apriori vendimii Kushtetuesesku disa gjyqëtarë janë militantë fanatikë të PDK- cilët madje nuk hezituan  jenë pjesë e fushatës parazgjedhore  PDK- për zgjedhjet e jashtëzakonëshme parlamentare  8 qershorit 2014.
Humbja e paanësisë midis palëve nga Presidentja ishte shkelje e obligimeve Kushtetuese  sajë për  siguruar unitetin e popullit dhe shkaktoi pezëm dhe mllef tek shumica e popullit  Kosovësmeqë  sytë e tyre e humbi besueshmërinë dhe kredibilitetin për  qenë e denjë për postin  ushtron.
Prandajtakimi tek Presidentja i palëve rivale PDK dhe Koalicionit LANV,  po përflitet si opsion i mundshëm  për daljen nga ngërçi politik aktualnendoj se nuk është preferueshëm dhepër shkaqet e përmendura  humbjes  paanësisë  Presidentesnuk do  mund  ofroj zgjidhjen e duhur.

Sepsetek e funditaty nuk do  ndahej drejtësipor vetëm do  shfrytëzohej takimi si "shteg jodemokratikzhvendosjes  debatit  nga Kuvendi i Kosovësku realisht edhe e ka vendin  çdo vend me demokraci zhvilluar parlamentare.
Parmamentit i është mbyllur goja nga deputetja Brovina, e cila e ka bllokuar debatin, duke mos lejuar fare të debatohet aty.
Mbledhja e 18 shtatorit ishte e shkurtër jashtëzakonisht shumëmadje  disa media u tha se mund  hyjë në Librin e rekordeve  Ginisitpër kohëzgjatjen  të shkurtër  mbledhjes, e cila zgjati gjithsej 7 (shtatëminuta!
Marrëveshja eventuale nga takimi tek Presidentja do të paraqiste akt jodemokratik dhe kompromis me demokracinë parlamentare  favor  autokracisë dhe oligarkisë politike  Kosovës.
Ajo marrëveshje eventuale do  imponohej si mbrojtje e PDK- kundrejtë Koalicionit LANV  e ka shumicën në Kuvendin e Kosovës.
Prandajnuk bëhet fjalë fare për marrëveshje këtupor është fjala për pazarllëqe dhe për imponim  kompromisit ndaj PDK-, duke e bërë pjesë  bashkëqeverisjes.
Ky pretendim i PDK- dhe kryeministrit  largimHashim Thaçit është e pamundur  arrihet  Kuvendin e Kosovësmeqë nuk i ka numrat e mjaftueshëm për këtë,prandaj edhe po e instrumentalizon Kushtetuesen dhe Presidenten për arritjen e pretendimeve  veta politike.
Unë do  apeloja   mos krijojmë precedent negativ do  na dëmtoj  hapërimin e shtetndërtimit tonë në baza  forta  demokracisë  mirëfilltë parlamentare, duke vendosur  bazë  shumicës parlamentare.
Ashtu vepron bota me demokraci  zhvilluar  ku vendimmarrja nuk korruptohet dhe devijohet nga marrëveshjet joparimore dhe pazarllëqet e ndryshme.
Duhet  mos harrojmë se Kosova është projekt demokracive  zhvilluara europiane dhe  SHBA- dhe mendoj se do  gabonim rëndë sikur  mos e ndiqnim rrugën e tyre  demokracisë  papenguar e pakorruptuar parlamentaresi model i çmuar edhe për ne.
Prandajzgjidhja e ngërçit politik aktual duhet gjetur me debat demokratik  Kuvendin e Kosovës dhe me vendimmarrje demokratike  bazë  shumicëssi parim bazë dhe elementar i demokracive  zhvilluara.
Çdo rrugëzgjidhje tjetër do  jipte efekte afatshkurtëra,por me pasoja serioze dhe afatgjata për shtetndërtimin dhe demokracinë e mirëfilltë parlamentare tek ne  të ardhmen.
Zhagitja e pafund e bllokadës mund t'i nxisē miqtë tanē ndërkombëtarë nga BE dhe SHBA-   na “sugjerojnë” kompromis, me dhënien e "propozimeve nga zarfi", që realisht nuk do  na bënte nderë aspakmeqë do ta komprometonte aftësinë tonë për shtetndërtim dhe demokraci  mirëfilltë parlamentareKuptohet se "propozimet" e tilla eventualeaskush nuk do  mund t'irefuzonte.

No comments:

Post a Comment